Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongRìu - Axe

 • Rìu nhỏ

  Small Axe

 • Rìu Nhẹ

  Hand Axe

 • Rìu Hai Lưỡi

  Double Axe

 • Rìu Thợ Săn

  Tomahawk

 • Rìu Tiên Nữ

  Elven Axe

 • Rìu Chiến

  Battle Axe

 • Rìu Lưỡi Bạc

  Nikkea Axe

 • Rìu Lưỡi Vàng

  Larkan Axe

 • Rìu Bán Nguyệt

  Crescent Axe

 • Rìu Hoả Long

  Chaos Dragon Axe