Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongNỏ - Crossbow

 • Nỏ

  Crossbow

 • Nỏ Vàng

  Golden Crossbow

 • Nỏ Thép

  Arquebus

 • Nỏ Ánh Sáng

  Light Crossbow

 • Nỏ Rắn

  Serpent Crossbow

 • Nỏ Thiên Thanh

  Bluewing Crossbow

 • Nỏ Kim Ngân

  Aqua Golden Crossbow

 • Nỏ Hoả Long

  Divine Crossbow of Archangel

 • Nỏ Thánh

  Saint Crossbow

 • Nỏ Thánh Nữ

  Great Rain Crossbow