Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongKiếm - Sword

 • Đoản Đao

  Shot Sword

 • Chùy Thủ

  Kriss

 • Trường Kiếm

  Rapier

 • Đao Sát Thủ

  Assasin Sword

 • Kiếm Nhật

  Katana

 • Kiếm La Mã

  Gladius

 • Mã Tấu

  Falchion

 • Xà Đao

  Serpent Sword

 • Kiếm Rồng Lửa

  Salamentder

 • Khoái Đao

  Blade

 • Kiếm Ánh Sáng

  Light Saber

 • Kiếm Ma Thuật

  Legendary Sword

 • Hỏa Đao

  Double Blade

 • Thiết Kiếm

  Giant Sword

 • Thái Dương Kiếm

  Heliacal Sword

 • Kiếm Điện

  Lightning Sword

 • Kiếm Băng

  Crystal Sword

 • Kiếm Hủy Diệt

  Sword of Destruction

 • Thiên Ma Kiếm

  Spirit Sword

 • Lôi Phong Đao

  Thunder Blade

 • Thiên Tử Kiếm

  Divine Sword of Archangel

 • Ảo Ảnh Đao

  Rune Blade

 • Cuồng Phong Đao

  Knight Blade

 • Đao Sinh Mệnh

  Black Reign Blade

 • Đao Hồng Long

  Explosion Blade

 • Đao Quyền Năng

  Bone Blade

 • Hỏa Tinh Kiếm

  Flame Blade

 • Ỷ Thiên Đao

  Dark Breaker

 • Ngọc Bích Kiếm

  Sword Breaker

 • Hoả Long Kiếm

  Flame Sword

 • Bá Vương Kiếm

  Imperial Sword