Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongGiáp Trụ - Set Item

Chiến Binh

 • Bộ Da

  Leather Set

 • Bộ Đồng

  Bronze Set

 • Bộ Trâu Xanh

  Scale Set

 • Bộ Thiên Kim

  Brass Set

 • Bộ Thiết Phiến

  Plate Set

 • Bộ Rồng Đỏ

  Dragon Set

 • Bộ Rồng Đen

  Black Dragon Set

 • Bộ Rồng Xanh

  Dark Phoenix Set

 • Bộ Thần Long

  Great Dragon Set

 • Bộ Quyền Năng

  Dragon Knight Set

 • Bộ Hắc Điểu

  Ashcrow Set

 • Bộ Thần Thoại

  Titan Set

 • Bộ Hoàng Long

  Brave Set

Tiên Nữ

 • Bộ Trinh Nữ

  Vine Set

 • Bộ Lụa

  Silk Set

 • Bộ Thiên Thanh

  Wind Set

 • Bộ Ngọc Bích

  Spirit Set

 • Bộ Kim Ngân

  Guardian Set

 • Bộ Giai Nhân

  Divine Set

 • Bộ Thánh Nữ

  Red Spirit Set

 • Bộ Thái Bình

  Sylphid Ray Set

 • Bộ Thần Nữ

  Iris Set

 • Bộ Anh Vũ

  Faith Set

 • Bộ Thiên Vũ

  Seraphim Set

Phù Thủy

 • Bộ Vải Thô

  Pad Set

 • Bộ Xương

  Bone Set

 • Bộ Ma Thuật

  Legendary Set

 • Bộ Nhân Sư

  Sphinx Set

 • Bộ Triệu Hồn

  Grand Soul Set

 • Bộ Ma Vương

  Dark Soul Set

 • Bộ Thần Ma

  Venom Mist Set

 • Bộ Ánh Trăng

  Eclipse

 • Bộ Quỷ Vương

  Hades Set

Đấu Sĩ

 • Bộ Phong Vũ

  Storm Crow Set

 • Bộ Lôi Phong

  Thunder Hawk Set

 • Bộ Cuồng Phong

  Hurricane Set

 • Bộ Hồng Long

  Volcano Set

 • Bộ Hoả Thần

  Valiant Set

 • Bộ Hủy Diệt

  Phantom Set

 • Bộ Bóng Ma

  Destroyer Set

Chúa Tể

 • Bộ Thiết Ma

  Light Plate Set

 • Bộ Huyền Thuyết

  Adamantine Set

 • Bộ Hắc Vương

  Dark Steel Set

 • Bộ Chí Tôn

  Dark Master Set

 • Bộ Hoàng Kim

  Glorious Set

 • Bộ Thái Dương

  Sunlight Set

 • Bộ Đế Vương

  Paewang Set

Thuật Sĩ

 • Bộ Thuật Sĩ

  Mistery Set

 • Bộ Hỏa Thiên

  Red Wind Set

 • Bộ Ma Pháp

  Ancient Set

 • Bộ Phục Ma

  Black Rose Set

 • Bộ Thạch Anh

  Aura Set

 • Bộ Huyết Vương

  Lilium Set

 • Bộ Nữ Hoàng

  Queen Set

Thiết Binh

 • Bộ Địa Long

  Sacred Set

 • Bộ Bạch Hổ

  Storm Hard Set

 • Bộ Quyền Lực

  Piercing Set

 • Bộ Bạch Long

  Soul Phoenix Set