Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongCung - Bow

 • Cung Nhỏ

  Short Bow

 • Cung

  Bow

 • Cung Hoa

  Elven Bow

 • Cung Chiến

  Battle Bow

 • Cung Hổ

  Tiger Bow

 • Cung Bạc

  Silver Bow

 • Mai Hoa Cung

  Chaos Nature Bow

 • Mỹ Nhân Cung

  Viper Bow

 • Cung Thái Bình

  Sylph Wind Bow

 • Cung Thiên Thần

  Albatross Bow

 • Cung Thiên Vũ

  Dark Stinger Bow