Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongCánh - Wing

Cánh cấp 3

Xem thêm: cách ép cánh cấp 3
 • Cánh Cuồng Phong

  Wing of Storm Blade Master

 • Cánh Thiên Sứ

  Wing of Eternal Grand Master

 • Cánh Ngũ Sắc

  Wing of Illusion High Elf

 • Cánh Lôi Vũ

  Wing of Ruin Duel Master

 • Cánh Phượng Hoàng

  Wing of Dimension Dimension Master

 • Áo Choàng Đế Vương

  Cape of Emperor Lord Emperor

 • Áo Choàng Đại Tướng

  Cape of Overrule Fist Emperor

Cánh cấp 1 và 2

Xem thêm: cách ép cánh cấp 1
Xem thêm: cách ép cánh cấp 2
 • Cánh Quỹ

  Satan Wings Dark Knight

 • Cánh Thiên Đàng

  Heaven Wings Dark Wizard

 • Cánh Tiên Nữ

  Fairy Wings Fairy Elf

 • Cánh Vũ Linh

  Mistery Wings Summoner

 • Cánh Rồng

  Dragon Wings Blade Knight

 • Cánh Linh Hồn

  Archangel Wings Soul Master

 • Cánh Tinh Thần

  Spirit Wings Muse Elf

 • Cánh Hỏa Thiên

  Despair Wings Bloody Summoner

 • Cánh Bóng Đêm

  Darkness Wings Magic Gladiator

 • Áo Choàng Của Vua

  Cape of Lord Dark Lord

 • Áo Choàng Hiệp Sĩ

  Cape of Fighter Rage FighterBình Luận