Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongSự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event)

- Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

- Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game.

- Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

- Địa điểm xuất hiện:

  • + Lorencia tọa độ (203,163)
  • + Elbeland 2 tọa độ (116,89)
  • + Noria tọa độ (113,15)

- Phần thưởng:

  • + Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • + Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • + Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • + Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • + Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

- Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển