Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongSự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack)

- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

- Địa điểm: Devias 4 (71,120)

- Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm Excellent...


Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp SưHình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư