Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongHướng dẫn ép dòng tím 380

Giới thiệu

- Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
- Những vật phẩm cấp độ 380:

 • Đao Hồng Long

  Explosion Blade

 • Đao Quyền Năng

  Bone Blade

 • Gậy Thần Ma

  Grand Viper Staff

 • Gậy Huyết Vũ

  Red Wing Staff

 • Cung Thái Bình

  Sylph Wind Bow

 • Quyền Trượng Thái Dương

  Solei Scepter

 • Bộ Quyền Năng

  Dragon Knight Set

 • Bộ Thái Bình

  Sylphid Ray Set

 • Bộ Thần Ma

  Venom Mist Set

 • Bộ Hồng Long

  Volcano Set

 • Bộ Thái Dương

  Sunlight Set

 • Bộ Thạch Anh

  Aura Set

 • Bộ Bạch Long

  Soul Phoenix Set

Phương pháp thực hiện

- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180:100).

- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.

- Nguyên liệu:

 • + Item 380 cần gia cường
 • + 1 Đá Tạo Hóa
 • + 1 Đá Hộ Mệnh
 • + 10 triệu zen


Gia cường item 380

- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.

- Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)

- Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.


Quá trình gia cường item 380

Các dòng tính năng 380

- Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.<