Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongHướng dẫn ép Cánh 5 (Wing 5)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 5.
- Các loại cánh cấp 5:

  • Wing Season 8

    2 Wing này Dùng Cho Tất Cả Các Chủng Tộc

Cách tạo Wing Season 8


Những nguyên liệu cần thiết xoay Season 8

  • + 1 Wing 4 +9 bất kỳ chủng tộc nào
  • + 1 Cụm Ngọc ƯỚc Nguyện 30 Viên
  • + 1 Cụm Ngọc Tâm Linh 30 Viên
  • + 1 Cụm Ngọc Hỗn Nguyên 30 Viên ( Cụm Chaos 30v)
  • + 40.000 VIP Money ( Vào phần tiền tệ trong trang tài khoản đổi từ Gcoin sang VIP Money)
- Đến Lorencia Server 1 Click chữ "D" trên Bàn Phím Chọn Giao Dịch với NPC BotTrader tại Lorencia (131,128).

- Sau khi bỏ những nguyên liệu trên vào ô giao dịch sau đó click "OK".

- Do Wing Season 8 có 2 loại: Thiên Thần và Ác Quỷ nên các bạn sẽ nhận Random 1 trong 2 Wing .

- Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

- Nếu thành công, nhận được Season 8 vào thùng đồ.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.