Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongHướng dẫn ép Cánh 5 (Wing 5)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 5.
- Các loại cánh cấp 5:

 • Cánh Uy Lực

  Blade Master

 • Cánh Ma Vương

  Grand Master

 • Cánh Mỹ Nhân

  High Elf

 • Cánh Hiệp Khách

  Duel Master

 • Cánh Thần Nữ

  Dimension Master

 • Cánh Đế Vương

  Lord Emperor

 • Cánh Vũ Lực

  ;Fist Emperor

Cách tạo cánh cấp 5


Những nguyên liệu cần thiết xoay Wing 5

 • + 1 Wing 4 +9 ( Chú ý: Dùng Wing 3 chủng tộc nào thì xoay wing ra chủng tộc đấy
 • + 1 Cụm Ngọc ƯỚc Nguyện 30 Viên
 • + 1 Cụm Ngọc Tâm Linh 30 Viên
 • + 1 Cụm Ngọc Hỗn Nguyên 30 Viên ( Cụm Chaos 30v)
 • + 1 Lông Vũ Phượng Hoàng ( Săn Box Kundun 1 ném ra hoặc mua ở Webshop )
 • + 50.000 VIP Money ( Vào phần tiền tệ trong trang tài khoản đổi từ Gcoin sang VIP Money
- Đến Lorencia Server 1 Click chữ "D" trên Bàn Phím Chọn Giao Dịch với NPC BotTrader tại Lorencia (131,128).

- Sau khi bỏ những nguyên liệu trên vào ô giao dịch sau đó click "OK".

- Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

- Nếu thành công, nhận được Wing 5 vào thùng đồ.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.