Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongHướng dẫn ép Cánh 4 (Wing 4)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 4.
- Các loại cánh cấp 4:

 • Cánh Hoàng Gia

  Blade Master

 • Cánh Thiên Tử

  Grand Master

 • Cánh Hoa Hồng

  High Elf

 • Cánh Vũ Linh

  Duel Master

 • Cánh Thiên Sứ

  Dimension Master

 • Cánh Bóng Đêm

  Lord Emperor & Fist Emperor

Cách tạo cánh cấp 4


Những nguyên liệu cần thiết xoay Wing 4

 • + 1 Wing 3 +9 ( Chú ý: Dùng Wing 3 chủng tộc nào thì xoay wing ra chủng tộc đấy - Riêng Xoay Wing 4 RF thì dùng Wing 3 DL để Xoay)
 • + 1 Cụm Ngọc ƯỚc Nguyện 30 Viên
 • + 1 Cụm Ngọc Tâm Linh 30 Viên
 • + 1 Lông Vũ Phượng Hoàng ( Săn Box Kundun 1 ném ra hoặc mua ở Webshop )
 • + 20.000 VIP Money ( Vào phần tiền tệ trong trang tài khoản đổi từ Gcoin sang VIP Money
- Đến Lorencia Server 1 Click chữ "D" trên Bàn Phím Chọn Giao Dịch với NPC BotTrader tại Lorencia (131,128).

- Sau khi bỏ những nguyên liệu trên vào ô giao dịch sau đó click "OK".

- Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

- Nếu thành công, nhận được Wing 4 vào thùng đồ.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.