Hệ thống hướng dẫn chơi Mu Thanh LongHướng dẫn lên Barrack Level 6 - giúp train cấp siêu nhanh
Sau khi Reset các bạn tranh thủ train lên Level 6 và dùng cách trên phi lên Barrack để giúp các bạn Train Reset nhanh hơn